Kulinaarne meistriklass: toitlustuse alused, toitude valmistamine ja teenindamine

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kellele: Inimesed, kes soovivad omandada algteadmised toitlustusvaldkonnas, mis sisaldab ülevaadet, kokandusest, pagar-kondiitri ja teeninduse erialadest.

Aeg: planeerimine sügis 2024, E ja T, kell 15.45-20.15, 6 ak tundi korraga, mõnel korral 4 ak tundi kui on teoreetiline osa kell 16.00-19.00.
Maht: 130 tundi
Toimumiskoht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus (PKHK), Niidupargi tn 12, Pärnu.

Eesmärk: Koolitusel osaleja omandab koolituse käigus vajalikud kompetentsid iseseisvaks tööks toitlustuses. Koolitusel omandatakse teadmised ja oskused toidutoorme käitlemiseks (sh kasutades selleks mitmesuguseid külm- ja kuumtöötlemise võtteid) ning juhendi järgi toidu valmistamiseks ja serveerimiseks.

Kursuse teemad:

Toitlustusteenindus ja catering 12 tundi
Hommikusöögitoitude valmistamine 6 tundi
Eritoitlustus (gluteeni ja laktoosi talumatus, vegan) 18 tundi
Kulinaaria algteadmised 12 tundi
Restoranitoidud ja suupisted 30 tundi
Pagaritoodete valmistamine 24 tundi
Kondiitritoodete valmistamine 24 tundi

Kogu kursuse praktilised tunnid toimuvad koolis, ettevõttepraktikat ei ole.

Koolituse õpiväljundid:

Kirjeldab pagar-kondiitri toodete valmistamise põhimõtteid, tehnikaid ja iseärasusi.
Kirjeldab erinevaid pagar-kondiitritööstuses kasutatavaid tooraineid ning on teadlik nende kasutamise võimalustest, tootmiseks ettevalmistamisest ja hoiustamisest.
Valmistab õigeid tööohutusvõtteid jälgides erinevaid pagar-kondiitri tooteid.
Õppija valmistab toite ja jooke lähtuvalt toitlustusettevõtte eripärast ja tervisliku toitumise põhimõtetest ning toiduvalmistamise põhitehnoloogiatest, kasutab juhendile vastavaid toiduaineid ja nende käitlemisviise ning rakendab toidu- ja tööohutuse põhimõtteid oma töökoha korraldamisel.
Õppija mõistab toitlustusteeninduse ja klienditeeninduse põhimõtteid, kasutab lauakatmise põhitehnikaid, teenindab kliente erinevates teenindusolukordades.
Õppija valmistab ja serveerib juhendamisel meeskonna liikmena menüüs olevaid toite ja jooke.

Koolituse tulemus:

Koolituse lõpus saate tunnistuse kui olete osalenud koolitusel vähemalt 80% koolituse mahust ja olete täitnud õpiväljundid ja teinud teemade lõpus lõputöö.
Hindamismeetod: Praktiline töö
Hindamiskriteerium:
Pagari- kondiitritoodete lõpuülesande sisu:
Praktiline ülesanne - kursuslane valmistab iseseisvalt pagari- ja kondiitritoote.
Õppija valmistab etteantud tehnoloogilise kaardi alusel pagaritoote. Valib pagaritöö- ja kondiitritoodete toorained lähtuvalt retseptist ja tehnoloogiast. Töötleb, vormib ja viimistleb küpsetuseelselt toodet lähtuvalt retseptist ja tehnoloogilisest juhendist. Küpsetab, jahutab ning viimistleb küpsetusjärgselt ja vajadusel pakendab. Töötab töö tervise teadlikult ja ohutult järgides toiduhügieeni nõudeid.
Abikoka lõpuülesande sisu:
Praktiline ülesanne- kursuslane valmistab juhendamisel kahekäigulise einekorra.
Lävend praktilise töö positiivseks sooritamiseks õppija:
valib toorained lähtuvalt retseptist ja tehnoloogiast;
valmistab ette antud tehnoloogilise kaardi alusel toidud;
serveerib toidud vastavalt tehnoloogilisele juhendile;
töötab terviseteadlikult ja ohutult järgides toiduhügieeni nõudeid.

Nõuded õpingute lõpetamiseks:
Lõpetaja saab vormikohase täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:
1. on läbinud vähemalt 80% ulatuses koolituse ja saavutanud püstitatud õpiväljundid;
2. on sooritanud kõik tööd, mida õpetajad on andnud teha, et neid hinnata.
Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus.
1. Lõpetaja saab vormikohase täiskasvanute koolituse osakonna poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui :
• isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid ja koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust.
2. Lõpetaja saab vormikohase täiskasvanute koolituse osakonna poolt väljastatud tõendi koos akadeemilise õiendiga kui:
• isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid ja koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust

Koolitajad:
Terje Jürgens – PKHK pagar-kondiitri kutseõpetaja; Tallinna Ülikool kutsepedagoogika; Läbi viinud perioodil 2011-2016 PKHK täiendkoolitusi;
Läbi viinud perioodil 2012 - 2015 Eesti Töötukassa poolt tellitud pagar-kondiitri eriala koolitusi.
Terje Steinberg – PKHK pagar-kondiitri kutseõpetaja; Tallinna Ülikool kutsepedagoogika; Läbi viinud perioodil 2011-2016 PKHK täiendkoolitusi;
Läbi viinud perioodil 2012 - 2015 Eesti Töötukassa poolt tellitud pagar-kondiitri eriala koolitusi.
Peep Peetersoo, PKHK kelneri kutseõpetaja, Hotell Pärnu restoran Embecke supervisor; Eesti Kelnerite meistrivõistluste kohtunik.
Marina Madisson – PKHK koka eriala kutseõpetaja, Tallinna Kooperatiiv ja Kaubandus Tehnikum, toiduvalmistamise tehnoloog, Tallinna Ülikool, kutsepedagoogika bakalaureuseõpe
Taisi Talviste – PKHK koka eriala kutseõpetaja, Tallinna Kommertskool, toitlustusspetsialist, Tallinna Ülikool kutsepedagoogika.

Grupi suurus: miinimum 6 õppijat. Grupi komplekteerumisel täpsustab koolitusjuht koolitatava osalemissoovi ning edastab koolituse ajakava ning toimumiskoha.
Maksumus: 1950 EUR, võimalus maksta neljas osas
Tasumine ning loobumine: osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).

Koolitusjuht: Heleri Heinla, Täiendus- ja ümberõppe teenistuse koolitusjuht heleri See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., 53446945 /4451968

 


This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Täida väli!
Täida väli
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!

Õppekorraldus

Kursuse eest tasumine

  1. Kursuse eest tasumine toimub arve alusel. Arve saadetakse e-posti teel Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
  2. Kokkuleppel koolitusjuhiga on võimalik tasuda õppetöö eest osade kaupa.

Kursusest loobumine

  1. Kui kursusele registreerunul ei ole võimalik kursusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolitusjuhti.
  2. Peale oma osalemise kinnitust koolitusjuhile (kinnitusmeil saadetakse eelnevalt kursuslase e-mailile) ei ole võimalik koolitusest loobuda. Koolitustasu ei tagastata ning arve tasumise kohustus kursuslasele jääb.
Kinnita!
Invalid Input

Maksja

(täita juhul kui tasujaks on kas ettevõte või kolmas isik)

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input