#gruemenu.grue

Kogemusnõustaja esmakoolitus

Aeg: Planeerimisel september 2019 (2-3 korda nädalas kell 17.00-20.15)
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu A-korpus
Sihtrühm:
- Isikud, kes soovivad omandada teadmised ja oskused esmase kogemusnõustamise alasel väljaõppel;
- Isikud, kes soovivad hakata pakkuma kogemusnõustamise teenust kriisis või psühhosotsiaalselt keerulises olukorras olevatele inimestele ja nende lähedastele, kes vajavad abi läbi endasarnase isikliku kogemuse;
- Isikud, kes on läbinud tugiisiku koolituse;
- Kogemusnõustamisest huvitatud isikud.
Maht: 131 tundi

Eesmärk: õppija omandab esmased teadmised ja oskused psühholoogia ja kogemusnõustamise valdkonnas. Kohustuslikeks komponentideks on isikliku kogemuse läbitöötamise ja taastumiskogemuse analüüs; esmased nõustamisoskused (nõustamiseeetika ja nõustamisoskused tööks nii individuaalselt kui grupiga); kriisinõustamisaluste tundmine; grupiprotsesside tundmine, töötamine grupiga ja grupijuhtimise oskus; superviseeritud praktika; kovisioonigrupi töökogemus.

Õpiväljund:
- teab ja oskab õigesti kasutada erialast terminoloogiat, mõtestada ja rakendada oma töös kogemusnõustaja võimalusi ja eetikat
- oskab mõista erinevaid isiksusetüüpe ning mõtestada nende omavahelisi suhteid
- teab aitamise püramiidi olemust ning oskab suhtlemisel/ nõustamisel arvestada aitaja ja aidatava isiksuse omadustega, oskab mõista aitamistöö piire
- teab gruppide moodustamise aluseid ja grupijuhi rolle ning oskab juhtida grupiprotsesse
- omab ülevaadet enamlevinud psüühika- ja sõltuvushäiretest
Õppekava koostamise alus: kogemusnõustamise teenus – soovituslik juhend (Sotsiaalministeerium)

Koolituse teemad:
1. Kogemusnõustamise töö 4 tundi Lektor: Eve Mällo
kogemusnõustamise ja kogemusnõustaja mõiste ja olemus
kogemus ja praktika meil ja mujal
kogemusnõustamise võimalused ja piirid
nõustamise ja aitajatöö eetika
2. Grupid ja taastumiskogemuse analüüs 14 tundi Lektorid: Eve Mällo ja Helar Peterson
gruppide loomine
grupiprotsessid ja arengufaasid
tervendavad ja arendavad tegurid grupis
rollid gruppides
grupijuhtide tüübid ja rollid
grupitöö riskikohad ja lahendused
grupijõud, taastumine, taastumise tasandid ja mudelid (meeleoluhäired (depressioon, bipolaarne häire; ärevus- ja paanikahäired; sõltuvushäired), taastumise tugisambad, taastumiseprotsess, taastumiskogemus ja kriis kui ressurss
nõustamistehnikad
isikliku taastumiskogemuse analüüs, oma loo süsteemne loomine ja selle kasutamine töös
3. Psühholoogilise rühmatöö spetsiifika, klassifikatsioon ja efektiivsus 4 tundi Lektor: Ülle Pikma
rühmatöö eelised võrreldes individuaalteraapia või individuaalse õppimiseprotsessiga
rühmatöö klassifikatsioonid, efektiivsus ja usaldusväärsus
tervendavad, taastavad ja arendavad tegurid rühmatöös
rühmatöö grupid, rühmatöö kriitika ja ohukohad
eestlaste suhtumine rühmatöösse
4. Esmased nõustamisoskused 18 tundi Lektorid: Karin Luts
aitamise püramiid, aitaja ja aidatava isiksuseomadused
isiksuse mustrid ning sellest tulenevad ressursid ja takistused
aitamistöö piirid
nõustamistehnikad
suhtlustasandid, suhtlemisstrateegiad ja –stiilid
5. Kriisinõustamise alused 7 tundi Lektor: Ülle Pikma
kriisiteooriad
kriisisekkumise baastehnikad
6. Enamlevinud ja kergemad psüühikahäired, sõltuvushäired 4 tundi Lektor: Indrek Linnuste
püsistress
hüperaktiivsus- ja tähelepanuhäire (ADHD)
autism
Aspergeri sündroom
skisofreenia
vaimne alaareng
7. Praktika juhendamine ja iseseisev töö 38 tundi, millest kontakttunde 28 tundi. Lektorid: Helar Peterson ja Karin Luts
grupisupervisioon (16 tundi)
grupikovisioonid (12 tundi)
kirjalik lõputöö (“Minu kogemusnõustajaks kujunemise lugu”)
8. Praktika 42 tundi
Praktika eesmärk on arendada kogemusnõustaja oskusi töötamiseks kliendiga ja meeskonnas koos erinevate erialade spetsialistidega. Praktika käigus jälgitakse nõustaja tööd ja nõustatakse teda praktikajuhendaja juuresolekul.

Õppekava loetakse omandatuks, kui õppija on:
- on osalenud loengutel, supervisioonil ja kovisioonigrupis minimaalselt 80% ulatuses kogumahust;
- õpiväljundid on hinnatud;
- on läbinud praktika täies mahus praktikajuhendaja suunamisel;
- on kirjutanud lõputöö teemal “Minu kogemusnõustajaks kujunemise lugu”

Grupi suurus: miinimum 8 õppijat. Grupi komplekteerumisel täpsustab koolitusjuht koolitatava osalemissoovi ning edastab korrigeeritud koolituse ajakava ning toimumiskoha.
Maksumus: 726€/ inimene (sisaldab kõiki koolitusmaterjale).
Tasumine ning loobumine: osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).
Lektorid:
Helar Peterson, Karin Luts, Eve Mällo, Indrek Linnuste ja Ülle Pikma.
Koolitusjuht: Gerli Ollino, 445 1968; 501 4291, e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Osaleja andmed
Maksja
(täita juhul kui tasujaks on kas ettevõte või kolmas isik)

Käesolevaga kinnitan, et soovin saada PKHK täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt edastatavaid koolituspakkumisi oma e-posti aadressile ja olen teadlik, et saan igal ajal oma nõusoleku tagasi võtta teavitades oma soovist meilile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Õppekorraldus

Kursuse eest tasumine

  1. Kursuse eest tasumine toimub arve alusel. Arve saadetakse e-posti teel Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
  2. Kokkuleppel koolitusjuhiga on võimalik tasuda õppetöö eest osade kaupa.

Kursusest loobumine

  1. Kui kursusele registreerunul ei ole võimalik kursusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolitusjuhti.
  2. Peale oma osalemise kinnitust koolitusjuhile (kinnitusmeil saadetakse eelnevalt kursuslase e-mailile) ei ole võimalik koolitusest loobuda. Koolitustasu ei tagastata ning arve tasumise kohustus kursuslasele jääb.
© 2018 PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 12 | Pärnu | 80047 | tel +372 442 7870 | kursused[at]hariduskeskus.ee

Please publish modules in offcanvas position.