Suhtlemine ja meeskonnatöö tervishoid ja hoolekande töötajatele 04.10-06.12.2019

el sotsiaalfond horisontaalne1 haridusmin 3lovi estAeg:
04.10 - 06.12.2019, üks kord nädalas neljapäeviti (N) või reedeti (R), korraga 5 akadeemilist (ak) tundi, algusega kell 16.00-20.00.
Esimesel päeval 04.10 kell 15.45 B-korpuses III korrus ruum b307
04.10 kell 15.45-16.00 Sissejuhatus õpingutesse. Sirje Pauskar
04.10 kell 16.00-18.15 ja 18.30-20.00 koolitaja Ülle Pikma loeng 5 ak tundi
Järgmised toimumise ajad: 10.10, 18.10, 24.10, 01.11, 07.11, 28.11 ja 06.12.2019
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn 12,
Sihtrühm: Tervishoiu- või hoolekandeasutustes töötavad inimesed, kes puutuvad igapäevatöös kokku keeruliste suhtlemissituatsioonidega ning soovivad suurendada kliendi/patsiendiga suhtlemise professionaalsust ja tõhustada meeskonnatöö tulemuslikkust.
Nõuded õpingute alustamiseks: Sihtrühma kuulumine. Riikliku koolitustellimuse koolitused (RKT) on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes.
Koolitusele kandideerija peab vastama vähemalt ühele kriteeriumile järgnevast:
1. erialase hariduseta või keskhariduseta täiskasvanud
2. aegunud oskustega tööealine elanikkond vanuses 50+
Maht: 40 tundi
Grupi suurus: 10 õppijat
Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.
Õppekava: Vaata SIIT
Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:
1. loob kontakti ja suhtleb kliendi lähedastega kasutades kliendikeskse suhtlemise põhitõdesid
2. hindab abivajaja sotsiaalset võrgustikku ning vajadusel abistab suhtlusvõrgustikuga suhtlemisel;
3. märkab konfliktset olukorda, leiab lahenduse ja valib vastavalt sihtgrupile suhtlemisviisi, mille tulemuseks on nii kliendile kui töötajale rahulolu pakkuv suhtlemine;
4. töötab meeskonnas tulemuslikult arvestades kliendi heaolu;
5. ennetab konflikte sobiva suhtlemispsühholoogiast tuleneva meetodiga;
6. lahendab probleeme oma pädevuse piires, kuulates abivajajat aktiivselt ja empaatiliselt.
7. mõistab tööpinge ja stressi maandamise tähtsust ning teab erinevaid võimalusi nende vältimiseks
Koolituse teemad:
Auditoorne töö 30 ja praktiline töö 10 tundi.
Iga teema sisaldab 3 auditoorse töö tundi ning praktilist tööd 1 tund.
1. Hea suhtlemise üldpõhimõtted: kontakti loomine, esmamulje, suhtlemistasandid, suhtlemisstiilid, väärtused ja hoiakud
2. Toetav ja aktiivne kuulamine sh teavitamine
3. Suhete reguleerimine (suhtleja rollid, piiride kehtestamine),
4. Kliendi kaasamine (mõistetavaks tegemine, motiveerimine), lähedaste juhendamine ja kliendi toetamine
5. Erisused suhtlemisel füüsilise ja psüühilise erivajadusega inimestega
6. Enesekehtestamine
7. Konflikt: põhjused, märkamine, toimetulekuviisid, lahendamine
8. Tööstress
9. Koostöö kliendi lähivõrgustikuga kui spetsialistide ja institutsioonide võrgustikuga, selle hoidmine
10. Meeskonnatöö kliendi ja personali heaolu eesmärgil
Õppe korraldus: Õpe toimub kaasaegse tehnoloogiaga varustatud õpperuumis – valge- ja pabertahvel, õpetaja arvuti ja videoprojektor. Õpperuum vastab tööohutuse ja tervisekaitse nõuetele. Igale õppurile on töökoht koos laua (või arvutitega) ja vajalike eestikeelsete õppematerjalidega (mapp), mis peale koolituse lõppu jäävad õppijale.
Nõuded õppe lõpetamiseks:
1. On läbinud vähemalt 70% õppekavast
2. Õpiväljundid on saavutatud ja hinnatud
3. Kokkuvõttev hinne kujuneb, kui õppija on koostanud ja vormistanud juhtumianalüüsi ja esitleb rühmakaaslastele
Hindamismeetod:
1. Juhtumianalüüs
Mitteeristav hindamine (A, arvestatud; MA, mitte arvestatud)
Hindamiskriteeriumid:
Koostab analüüsi ühe juhtumi näitel ning esitleb seda rühmakaaslastele.
Koolitaja:
Ülle Pikma – PKHK õpetaja (suhtlemise alused, meeskonnatöö),
Koolituse korraldaja: Sirje Pauskar, täiendus- ja ümberõppe teenistuse juhataja; tel 55642968, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
PS! Kui olete registreerunud osalejaks, siis sellega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohale pääsemise põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5 päeva enne koolituse algust.

 

 

 
{BreezingForms:tasuta}