Ettevalmistus raamatupidaja 5. taseme kutseeksami juhtimisarvestuse mooduliks

el sotsiaalfond horisontaalne1 haridusmin 3lovi est

 

 

 

Aeg: 21.10-13.11.2019, kell 17.00-20.00, 4 ak tundi.

Koolituse päevad:
21.10, 23.10, 04.11, 06.11,11.11, 13.11

Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn.12, Pärnu, ruum A207

Sihtrühm:

Aegunud kvalifikatsiooniga (omavad raamatupidaja-assistent tase I) isikud, kes soovivad osaleda Raamatupidaja, tase 5 kutseeksami juhtimisarvestuse kutseeksamil.

NB! Kursusele saame võtta kõrgharidusega soovijaid ainult vabade kohtade olemasolul. 

Nõuded õpingute alustamiseks:  Õppe alustamiseks peab olema sooritatud raamatupidaja-assistent tase I kutseeksam (aegunud kvalifikatsioon) ja omama vastavat kutsetunnistust. Riigikeele oskus.

Maht: 24 tundi

Õpiväljundid:

Koolituse edukal läbimisel saavutatakse järgmised õpiväljundid:

 1. Teostab analüüsi, kasutades finantsaruannete analüüsi põhimeetodeid;
 2. Kasutab finantsarvestuse jaoks lubatud kuluarvestuse meetodeid, lähtudes majandusüksuse eripärast;
 3. Osaleb finantseelarvete koostamisel ja/või koostab juhendamisel finantseelarveid lähtudes majandusüksuse eripärast.


Koolituse teemad:

Juhtimisarvestus:

 • Kuluarvestussüsteemi määratlemine ja kulude liigitamine (2 auditoorset tundi + 2 praktilist tundi)
 • Omahinna kalkuleerimine (2 praktilist tundi)
 • Kulud-maht-kasum analüüs (8 praktilist tundi)
 • Finantsaruannete analüüsi põhimeetodid (2 auditoorset tundi + 4 praktilist tundi)
 • Finantseelarvete koostamise põhimõtted (2 auditoorset tundi + 2 praktilist tundi)

Õppekavaga saad tutvuda siin!

Grupi suurus: 14 inimest
Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.

Lõpetamise tingimused:

Hindamiskriteeriumid:
kasutab õigesti valdkonnaga seotud erialast oskussõnavara ja terminoloogiat;
valib eelarve koostamiseks kasutatavad protseduurid, meetodid ja mudelid;
valib majandusüksuse jaoks sobiva kuluarvestussüsteemi ning määratleb ja liigitab kulud, kulukohad, kulukandjad;
kalkuleerib erinevate majandusüksuste toodete ja teenuste omahinda, rakendades kuluarvestuse meetodeid;
teostab kulu-maht-kasum analüüsi;
valib tulenevalt finantsaruannete analüüsi eesmärgist meetodid, info- ja võrdlusbaasi, valmistab ette analüüsi algandmed;
teostab finantsaruannete muutuste analüüsi ja arvutab finantssuhtarvud.

Hindamismeetod:
Test ja situatsiooniülesanne. Testi sooritab õppija, kes vastab õigesti vähemalt 65%-le protsendile 100%-st.

Hindamine: mitteeristav hindamine (arvestatud/mittearvestatud)

Tunnistuse saamiseks on vajalik vähemalt 70% ulatuses õppekava läbimine ja õpiväljundite saavutamine.
 Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus.

 1. Lõpetaja saab vormikohase täiskasvanute koolituse osakonna poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui :
 • isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid ja koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust.
 1. Lõpetaja saab vormikohase täiskasvanute koolituse osakonna poolt väljastatud tõendi koos akadeemilise õiendiga kui:
 • isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid ja koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust


Läbiviija:

Ille Kukk, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse majandusarvestuse kutseõpetaja. Töökogemus raamatupidajana alates 2000 aastas ja koolitajana 2001 aastast. Lõpetanud Eesti Põllumajandusülikooli 1997.a. põllumajandusraamatupidamise ja –analüüsi eriala, täiendanud TÜ ärijuhtimise intensiivkursusel ja finantsjuhtimise erialal. Läbinud koolitaja ja kutsepedagoogika täiendkoolituse. Omab raamatupidaja, tase 6 kutsekvalifikatsiooni.

Koolitusjuht: Heleri Heinla, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 53446945, e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

NB!
Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud.

Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning registreerimisjärjekord.

Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5-7 päeva enne koolituse algust.

 

{BreezingForms:tasuta}