Voodihaige hooldus 20.11-18.12.2019

el sotsiaalfond horisontaalne1 haridusmin 3lovi est
Aeg: 20.11 ja 22.11, jätkub kolmapäeviti 27.11, 04.12, 11.12 ning 18.12.2019, korraga 4 akadeemilist tundi, kell 16.30-19.45
Esimesel päeval 20.11 algab 16.00 sissejuhatusega, jätkub 16.30-19.45
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn 12
Sihtrühm: Omastehooldajad ja alustavad või töötavad hooldustöötajad, kes soovivad uuendada või täiendada kutsealaseid oskusi. Lisaks on oodatud õppima koolitusest motiveeritud huvilised, kellel on tekkinud olukorrast lähtuv vajadus teada rohkem voodihaige hooldusest.
Nõuded õpingute alustamiseks: Sihtrühma kuulumine. Riikliku koolitustellimuse koolitused (RKT) on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. Koolitusele kandideerija peab vastama vähemalt ühele järgnevatest nõuetest:
1. kesk- või erialase tasemehariduseta täiskasvanud;
2. aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+.
Maht: 24 tundi
Grupi suurus: 12 õppijat
Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.
Õppekava: Vaata SIIT
Õpiväljundid:
Koolituse läbinu:
1. oskab abistada ja juhendada abivajajat elamistoimingutes ning teostada planeeritud hooldustegevused sotsiaalteenuse kvaliteedinõudeid arvestades lähtudes abivajaja vajadustest ja seisundist
2. oskab teha korrastustöid kasutades iseennast, abivajajat ning keskkonda säästvaid töövõtteid ja –meetodeid
3. märkab eluohtlikke olukordi, kutsub abi, abistab abivajajat tervisest tulenevate probleemide korral
Koolituse teemad:
Auditoorne 12 akadeemilist tundi ja praktiline töö 12 akadeemilist tundi
Voodihaige vajadused, terviseriskid 2t
Toitumine 2t
tervislik toit
dieedid
suhkruhaige dieet
Voodihaigele sobivad asendid 2t
Ergonoomilised abistamisvõtted 6t, praktiline
hoooldustoimingutel
asendi muutmisel
siirdumisel
Abivahendid 4t, praktiline
hooldusabivahendid
ergonoomilised abivahendid
toimetuleku abivahendid
Hügieen 4t
hügieenitoimingud
vahendite valik
naha hooldus
kahjustustega naha hooldus
Lamatiste ennetamine ja ravi 2t
Püsikateetri-epitsüstoomi-stoomi hooldus 2t, praktiline

Õppekeskkonna kirjeldus:

Õppeklassid vastavad tööohutuse ja tervisekaitse nõuetele. Praktilise õppe läbiviimiseks on tervishoid ja heaolu praktikaklass. Sisustatud tervishoiu asutuse palati sisekujundusega: 2 integreeritavat funktsionaalset voodit, Pesukäru Seersmedical ST7700, pesükäru prügikotiga, sidumis- ja protseduurilaud, 2 palatikappi, 2 ratastooli, potitool, tugiraam, vererõhuaparaadid, mähkmed, esmaabi- ja hoolduse nukk, hoolduspatsiendi mulaaž ( baasmanneekeen hoolduspõetuse toiminguteks) ja teised hooldusõppes kasutatavad abivahendid.
Õpperuum on varustatud: õpetaja kohtarvuti, videoprojektori, tahvli ja markertahvliga.
Õppematerjalid: igale õppijale on paljundatud õppematerjalid
Nõuded õppe lõpetamiseks:
1. On läbinud vähemalt 70% õppekavast
2. Õpiväljundid on saavutatud ja hinnatud
3. Kokkuvõttev hinne kujuneb, kui õppija on koostanud ja vormistanud eneseanalüüsi elektrooniliselt ja sooritanud suulise vestluse läbitud teemadel.
Hindamismeetodid:
1. Suuline vestlus läbitud teemadel
2. Praktiline ülesanne
Mitteeristav hindamine (A, arvestatud; MA, mitte arvestatud)
Hindamiskriteeriumid:
Praktiline ülesanne – ergonoomilised võtted situatsioonülesande alusel
Koolitaja:
Aita Kütt – Pärnu Haigla vanemõde ja PKHK hooldustöötaja eriala kutseõpetaja, Iirina Golub – Pärnu Haigla õde, Taisi Talviste – PKHK koka eriala kutseõpetaja, Ülle Kivisild - PKHK hooldustöötaja eriala kutseõpetaja, Stella Nuust - PKHK hooldustöötaja eriala kutseõpetaja
Koolituse korraldaja: Sirje Pauskar, täiendus- ja ümberõppe teenistuse juhataja; tel 55642968, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
PS! Kui olete registreerunud, siis sellega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohale pääsemise põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5 päeva enne koolituse algust.

 

 

 

 
{BreezingForms:tasuta}