Tööõigus, töösuhted väikeettevõttes

Aeg: 14.11-12.12.2018 (1 kord nädalas kolmapäeviti kell 16.30-19.45)

Sihtrühm: FIEd, juhiabid, personalitöötajad, raamatupidajad, väikeettevõtjad ja äritegevusega alustavad ettevõtjad, kes on

  • erialase tasemehariduseta või
  • keskhariduseta või
  • aegunud oskustega vanuses 50+

Koolitused on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. Koolitusele saame võtta kõrgharidusega isikuid ainult vabade kohtade olemasolul.

Maht: 20 tundi

Grupi suurus: 15 inimest

Õppe alustamise nõuded: soovitatavalt keskharidus, töökogemus väikeettevõttes või füüsilisest isikust ettevõtjana.

Õpiväljundid:

  • mõistab töölepingu olemust ning poolte õigusi ja kohustusi
  • koostab erinevaid lepinguid ja analüüsib neid lähtudes ettevõtte vajadustest
  • lahendab lihtsamaid lepingute alusel tekkida võivaid probleeme

Õppe sisu:

1.Tööleping – 4 tundi.
- tööleping
-  töölepingu olulised tingimused
- töökohustuste kokkulepe (ametijuhend)
- töölepingu tähtaeg
- töö tegemise asukoht (komandeering)
2.Poolte õigused ja kohustused – 6 tundi.
- tööaja kokkulepe ( ületunnitöö; töötamine vahetustega, öisel ajal ning riiklikel pühadel; puhkeaeg ja valveaeg)
-  töötasu kokkulepe (keskmine töötasu ja puhkuseraha; haigusraha arvestus; töötasu maksmise kord; maksude arvestamine, viiviste arvestus)
3.Poolte õigused ja kohustused – 2 tundi.
- puhkuse võimaldamine (põhipuhkus; palgata puhkus; lapsevanema puhkus; õppepuhkus)
- töötajate varaline vastutus
4.Töölepingu lõppemise alused – 4 tundi.
- töölepingu lõpetamine poolte kokkuleppel
- töölepingu lõpetamine katseajal
- töölepingu korraline ülesütlemine
- töölepingu erakorraline ülesütlemine tööandja poolt
- töölepingu erakorraline ülesütlemine töötaja algatusel
5. Praktiline töö, seminar: probleemide ja situatsioonide lahendused, lepingutest üldse, sealhulgas töölepingu, töövõtulepingu ja käsunduslepingu erinevused - 4 tundi

Õppekavaga saad tutvuda siin!

Lõpetaja saab vormikohase  täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:

  1. on läbinud vähemalt 70% ulatuses koolituse ja saavutanud püstitatud õpiväljundid
  2. sooritanud praktilised harjutused

Hindamismeetod:

Praktilised harjutused- probleemide ja situatsioonide lahendused; töölepingu, töövõtulepingu ja käsunduslepingu erinevused.

Hindamiskriteeriumid:

Praktilised ülesanded  (probleemide ja situatsioonide lahendused; töölepingu, töövõtulepingu ja käsunduslepingu erinevused) on sooritatud positiivsele tulemusele, kui õppija on sooritanud ülesanded täies mahus.

Mitteeristav hindamine (A, arvestatud)

Koolitaja: Rein Volberg, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse tehnikaõppeosakonna tööõiguse lektor.

Tallinna Pedagoogikaülikool kutseõpetaja õpetajakoolitus. On läbi viinud tunde nii teenindus-, täiskasvanute kui ka tehnika erialadele.

Koolitusjuht:  Gerli Ollino, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 501 4291, e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

{BreezingForms:tasuta}