MTÜ raamatupidamise üldpõhimõtted

Aeg: 13.11-29.11.2018, T ja N, kell 17.00-20.00, 4 ak tundi
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn.12, Pärnu, ruum A122.

Sihtrühm:
Kursus on suunatud isikutele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema MTÜ raamatupidamisega või on tegutsevad MTÜ-d, kellel on vajadus teha raamatupidamist ja saada ülevaade MTÜ raamatupidamise põhitõdedest.

Kursusele ei saa registreerida tasemeõppes õppivad õppijad.

Nõuded õpingute alustamiseks:  puuduvad

Maht: 30 tundi, millest 6 tundi on iseseisvat tööd.

Õpiväljundid:

Koolituse edukal läbimisel saavutatakse järgmised õpiväljundid:

  1. Oskab raamatupidamisdokumente töödelda raamatupidamisregistrites ja neid kajastada kontode süsteemis, tunneb kontode kirjendamise põhimõtteid, oskab koostada raamatupidamisaruandeid.
  2. Selgitab mittetulundusühingute asutamist, juhtimist.
  3. Selgitab mittetulundusühingute raamatupidamisarvestuse korraldust.
  4. Kirjeldab MTÜ majandustehinguid.
  5. Koostab erinevaid MTÜ finantsaruandeid.

Koolituse teemad:

1.MTÜ raamatupidamine, teooria 4 tundi, praktiline töö 2 tundi, iseseisev töö 2 tundi
1.1 Algteadmised raamatupidamisest: majandustehingute kirjendamine raamatupidamisregistrites, lausendi, koostamise põhimõtted, kahekordne kirjendamine kontodel, kontoplaan, raamatupidamisaruanded
1.2 Mittetulundusühingute olemus ja eesmärgid. Seadusandlus. Teooria 2 tundi

1.3 MTÜ raamatupidamise korraldamise üldpõhimõtted (raamatupidamise sise-eeskiri, kontoplaan, arvestusregistrid). Teooria 2 tundi, praktiline töö 2 tundi, iseseisev töö 2 tundi
1.4 MTÜ arvestuspõhimõtted (tasud ühingu liikmetelt, saadud annetused ja toetused, teenuste ja maksete vahendamine). Teooria 4 tundi, praktiline töö 2 tundi, iseseisev töö 2 tundi
1.5 MTÜ majandustehingute arvestus ja kajastamine raamatupidamise aastaaruandes. Teooria 4 tundi, praktiline töö 4 tundi

Grupi suurus: 14 inimest

Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.

Lõpetamise tingimused:
Tunnistuse saamiseks on vajalik vähemalt 70% ulatuses õppekava läbimine ja õpiväljundite saavutamine.
Kursus lõppeb testiga, mis koosneb 10 küsimusest ja 4 situatsiooniülesandest.
Õpiväljundite hindamine on mitteeristav (arvestatud/ mittearvestatud).

Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus.

1. Lõpetaja saab vormikohase täiskasvanute koolituse osakonna poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui :

  • isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid ja koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust.

2. Lõpetaja saab vormikohase täiskasvanute koolituse osakonna poolt väljastatud tõendi koos akadeemilise õiendiga kui:

  • isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid ja koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust

Läbiviija:

Ave Laanmets, Töökogemus raamatupidajana alates 2005. aastas ja koolitajana 2017. aastast. Lõpetanud Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli majandusarvestuse eriala. Omab raamatupidaja, tase 5 kutsekvalifikatsiooni.

Õppekavaga saate tutvuda siin!

Koolitusjuht: Heleri Heinla, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 53446945, e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

NB! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud.

Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning registreerimisjärjekord.

Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5-7 päeva enne koolituse algust.

{BreezingForms:tasuta}