Teenindusalane vene keel 2020

el sotsiaalfond horisontaalne1 haridusmin 3lovi est
Aeg: 09.03-17.06.2020 (v.a. E 16.03, K 18.03 ja E 01.06), E ja K kell 16.45-18.30 (korraga 2 ak. tundi).

Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu

 Sihtrühm:

 • erialase tasemehariduseta täiskasvanud,
 • keskhariduseta täiskasvanud,
 • aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+.

Teenindussektoris töötavad või tööd otsivad inimesed, kelle teadmised vene keelest on kas puudulikud või aegunud ja kellel on soov oma vene keele oskusi tööalases kontekstis täiustada. Kursus on kombineeritud nii tööalasest kui ka igapäevasest vene keelest.

Grupi suurus: 11 inimest

Õppe alustamise nõuded: vene keel algtasemel (A1 tase).

Koolitused on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. Koolitusele saame võtta kõrgharidusega isikuid ainult vabade kohtade olemasolul.

Maht:  60 tundi

Õpiväljund:   

 • koolitatav vestleb lihtsates igapäevastes tööalastes situatsioonides
 • suhtleb tööalastes situatsioonides vastavalt vene keele kõneetiketi reeglitele
 • suudab mõista teksti, mis on seotud tema töö või huvidega
 • koolitatav mõistab ja kasutab suulisel suhtlemisel teenindusalast venekeelset terminoloogiat
 • oskab koostada seotud teksti tuttaval või huvipakkuval teemal ja kirjutada isiklikke ja ametlikke kirju, milles kirjeldab oma kogemusi ning muljeid ja tööga seotuid tegevusi
 • suhtleb grammatiliselt õigesti tavasituatsioonidel

 

Koolituse teemad:    

Auditoorne töö 20 tundi

 • Vestluse arendamine
 • Klienditeeninduses enamlevinud sõnavara
 • Etiketi- ning viisakusnõuded
 • Organisatsiooni kirjeldamine, sõnumite edastamine
 • Tööülesannete kirjeldamine (erinevad ametid)
 • Tervisliku seisundi kirjeldamine (avarii tekkimine, vigastustest aru saamine, abi andmine ning kutsumine kannatanule)
 • Klienditeenindus; kliendi rahulolu; kliendikaebuste käsitlemine
 • Suhtlussituatsioonid ettevõttes. Probleemide lahendamine.
 • Telefonivestlus
 • Ametlik kiri, päring, pakkumine, tellimiskiri, kinnitus.
 • Töökultuur ja tööpäev
 • Õpiväljundite kontroll

Praktiline töö 40 tundi

 • Vestluse arendamine
 • Klienditeeninduses enamlevinud sõnavara vastavalt vene keele suhtlusetiketi normidega
 • Etiketi- ning viisakusnõuded
 • Organisatsiooni kirjeldamine, sõnumite edastamine
 • Tööülesannete kirjeldamine (erinevad ametid)
 • Tervisliku seisundi kirjeldamine (avarii tekkimine, vigastustest aru saamine, abi andmine ning kutsumine kannatanule)
 • Klienditeenindus; kliendi rahulolu; kliendikaebuste käsitlemine
 • Suhtlussituatsioonid ettevõttes. Probleemide lahendamine.
 • Telefonivestlus
 • Ametlik kiri, päring, pakkumine, tellimiskiri, kinnitus.
 • Töökultuur ja tööpäev
 • Õpiväljundite kontroll

Lühiõppekavaga saad tutvuda siin!

Kursuse hind:
Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.

Lõpetamise tingimused:

Lõpetaja saab vormikohase täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:

1) läbitud teoreetiline ja praktiline väljaõpe kooli õppebaasis kokku vähemalt 70% ulatuses.

2) sooritatud arvestuslik dialoog ja lõputest lävendi tasemel.

Hindamismeetod:

Arvestuslik dialoog (erialaga seotud) ja kontroll lõputest õpitud materjali kohta.

Hindamiskriteerium:

 • Dialoog on arvestatud, kui koolitatav vestleb kliendiga selges ja ladusas vene keeles igapäevases tööalases situatsioonis sh. ka telefoni teel.
 • Lõputest  koosneb 10-st ülesandest (ankeedi täitmine üks ülesanne; kuus ülesannet valik  vastuste variantidega ja kolm ülesannet avatud küsimustega.  Maksimaalne punktide arv 80. Õppija peab soritama testi minimaalselt 70% (56 punkti).

A (arvestatud)

Läbiviija: Maie Jesjutina,  Pärnumaa Kutsehariduskeskuse vene keele õpetaja alates 1984. aastast. Täiskasvanuid õpetanud alates 2003. aastast. Läbi viinud nii üldkeele,  kui  ka eriala keele õpetamise koolitusi. Täiskasvanute koolitajana läbi viinud vene keele koolitusi erinevatele sihtgruppidele: nii tasemeõppes, kui ka täiendõppes õppivatele inimestele.  Omab Täiskasvanute koolitaja, tase 6 kutsekvalifikatsiooni.

Koolitusjuht: Gerli Ollino, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 501 4291, e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.


NB!
 Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. 
Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. Kursusele saame võtta kõrgharidusega soovijaid ainult vabade kohtade olemasolul.
Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5-7 päeva enne koolituse algust.

{BreezingForms:tasuta}