Massaazi täiendusõpe juuksuritele ja iluteenindajatele 02.03-08.04.2020

el sotsiaalfond horisontaalne1 haridusmin 3lovi est

 
Aeg:
 02.03 – 08.04.2020, esmaspäeva ja kolmapäeva õhtuti, korraga 5 akadeemilist (ak) tundi
Esimesel päeval 02.03 kell 15.30 A-korpuses I korrus ruum A123
E 02.03 kell 15.30-16.00 Sissejuhatus õpingutesse. Sirje Pauskar
Kell 16.00-20.00 5 ak tundi, Anatoomia ja füsioloogia Margit Kiviväli
Järgmised toimumisajad on: 04.03, 09.03, 11.03, 16.03, 18.03, 23.03, 25.03, 30.03, 01.04, 06.04, 08.04 kell 16.00-20.00 
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn 12

Sihtrühm: Inimesed, kes töötavad iluteenindajatena spaades või salongides ning kes soovivad täiendada teadmisi ja oskusi massaaživõtetest ja liikidest.
Nõuded õpingute alustamiseks: Sihtrühma kuulumine. Riikliku koolitustellimuse koolitused (RKT) on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. Koolitusele kandideerija peab vastama vähemalt ühele järgnevatest nõuetest:
1. kesk- või erialase tasemehariduseta täiskasvanud;
2. aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+.
Maht: 60 tundi
Grupi suurus: 12 õppijat
Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.
Õppekava vaata SIIT
Õpiväljundid:
Koolituse läbinu:
1. tunneb massaaži teostamise nõudeid ja toimemehhanisme
rakendab sobivaid massaaživõtteid emotsionaalsete ja lihaspingete vähendamiseks järgides hügieenireegleid ja ergonoomika põhimõtteid.
2. valmistab ette ja viib läbi massaaži, nõustades klienti vastavalt tema soovidele, vajadustele ja tervislikule seisundile järgides ergonoomilisi töövõtteid ja tööohutust
Koolituse teemad:
Auditoorse töö maht 20 akadeemilist tundi
1. Anatoomia ja füsioloogia lühiülevaade
2. Massaažiõpetus
• Massaaži toimed
• Massaaži metoodika
• Massaažis kasutatavad võtted
• Massaaži põhireeglid, massaažiõlid ja geelid
• Valude põhjused ja vaigistamine. Erinevad patoloogiad ja massaaži näidustused
3. Massaažiliigid ja vahendid
• Kaela-, pea-, rinnalihaste-, näomassaaž eest
• Meemassaaž
• Kontorimassaaž
• Eneseabimassaaž
Praktilise töö maht 40 akadeeemilist tundi
1. Praktiline massaažiõpe
Kaela-, pea-, rinnalihaste-, näomassaaž eest
Meemassaaž
Kontorimassaaž
Eneseabimassaaž
2. Praktiline klienditeenindamine
Kaela-, pea-, rinnalihaste-, näomassaaž eest
Meemassaaž
Kontorimassaaž
Eneseabimassaaž
3. Õpiväljundite hindamine ja tagasiside
Õppe korraldus:
Auditoorne õpe toimub tervishoiu klassiruumis ja praktiline õpe kosmeetikute õppesalongis klienditoolidel . Klassiruumis on 20 õppijakohta, valge tahvel, õpetaja arvuti ja videoprojektor. Õppeklassid vastavad tööohutuse ja tervisekaitse nõuetele. Igale õppijale on töökoht koos laua ja vajalike eestikeelsete õppematerjalidega (lühikonspekt), mis peale koolituse lõppu jäävad õppijale. Praktilisele õppele minekuks peab õppijal olema sobiv massööririietus ning jalanõud. Kooli poolt on praktilise töö ajal kasutamiseks vajalikud töövahendid ja materjalid.
Nõuded õppe lõpetamiseks:
• On läbinud vähemalt 70% õppekavast
• Õpiväljundid on saavutatud ja hinnatud
• Kokkuvõttev hinne kujuneb, kui õppija on demonstreerinud juhendi alusel üht massaažiliiki, kasutades massaažiprotseduuri läbiviimisel ergonoomika, töötervishoiu ja tööhügieeni reegleid
Hindamismeetod:
Praktiline ülesanne
Õppija demonstreerib juhendi alusel üht massaažiliiki, kasutades massaažiprotseduuri läbiviimisel ergonoomika, töötervishoiu ja tööhügieeni reegleid.
Mitteeristav hindamine (A, arvestatud; MA, mitte arvestatud)
Hindamiskriteeriumid:
Demonstreerib vastavalt ülesandele lihtsamaid massaaživõtteid, järgides hügieenireegleid ja ergonoomika põhimõtteid.
Koolitaja:
Margit Kiviväli – Pärnumaa Kutsehariduskeskuse massaažiõppe kutseõpetaja, lõpetanud Massaazikooli 1 aastase õppe,lisaks täiendanud erinevatel koolitustel, omab Massaažiterapeut, tase 6 kutsekvalifikatsiooni, töötab oma firmas massöörina – Masrit massaažisalong.
Koolituse korraldaja: Sirje Pauskar, täiendus- ja ümberõppe teenistuse juhataja; tel 55642968, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
PS! Kui olete registreerunud, siis sellega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohale pääsemise põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5 päeva enne koolituse algust.

 

 

 
{BreezingForms:tasuta}